Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu na rok 2019.  

Czytaj aktualność: III Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniach 30-31 maja 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16 ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 14 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1149), art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy straci moc obowiązującą najpóźniej z upływem 14 czerwca 2019r.

Czytaj aktualność: Koniec profilowania pomocy

Fundacja Sustinae organizuje projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych pn. „Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Absolwent".

Czytaj aktualność: Projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych pn. „Od studenta do specjalisty”

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach oferuje Fundusze Pożyczkowe przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności gospodarczej.

Czytaj aktualność: Fundusze Pożyczkowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji