Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2018-08-02

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 07.08.2018r. przyjmowane są wnioski pracodawców
o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czytaj aktualność: PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie – Działanie 7.2 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o ponownym naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w związku z powstaniem wolnych środków z KFS w ramach przyznanego limitu na rok 2018.

Czytaj aktualność: IV Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniu 21.08.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Czytaj aktualność: Nabór wniosków pracodawców o organizowanie prac interwencyjnych
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji