Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 284915
Oferty pracy inne 14504
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7175
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2356
Sprawdź termin wizyty 6577
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 32265
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9714
Przyznanie statusu bezrobotnego 11374
Utrata statusu bezrobotnego 10006
Utrata statusu poszukującego pracy 6147
Rejestracja bezrobotnych 117646
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 26780
Dokumenty niezbędne do rejestracji 71526
Rejestracja przez Internet 62852
Rejestracja poszukujących pracy 32421
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10145
Rejestracja przez Internet 33298
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15522
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 36319
Prawa bezrobotnych 18346
Prawa poszukujących pracy 10658
Obowiązki bezrobotnych 19619
Obowiązki poszukujących pracy 9347
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 42717
Pośrednictwo pracy krajowe 7531
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10146
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6963
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 14903
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9659
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6117
Zasoby informacji zawodowej 8346
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 38761
Szkolenia w trybie indywidualnym 25094
Szkolenia w trybie grupowym 16624
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9484
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 14102
Pożyczka szkoleniowa 8702
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10972
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 86884
Wysokość świadczeń pieniężnych 46410
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 54557
Zasiłek dla bezrobotnych 51596
Prawo do zasiłku 37985
Utrata prawa do zasiłku 12379
Okres pobierania zasiłku 23538
Ubezpieczenie zdrowotne 24751
Dodatek aktywizacyjny 20953
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12172
Staże 17696
Prace interwencyjne 8216
Roboty publiczne 6158
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 54227
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11231
Prace społecznie użyteczne 7344
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10253
Zwrot kosztów przejazdu 10715
Zwrot kosztów zakwaterowania 7297
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6451
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10171
Szkolenia 19463
Staże 10888
Prace interwencyjne 8663
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5517
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7718
Zwrot kosztów przejazdu 5567
Zwrot kosztów zakwaterowania 5055
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5249
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12398
Inne finansowe formy wsparcia 9057
Bon stażowy 10026
Bon zatrudnieniowy 11272
Bon na zasiedlenie 11990
Bon szkoleniowy 7610
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6289
Dokumenty do pobrania 53515
Agencje zatrudnienia 13965
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 29767
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 132051
Zgłoszenie oferty pracy 31439
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9152
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6892
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 6065
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9216
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5262
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5886
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 49351
Pośrednictwo pracy krajowe 11606
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5204
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6950
Zwolnienia grupowe 7681
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9568
Staże 51544
Prace interwencyjne 11823
Roboty publiczne 6411
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 37778
Prace społecznie użyteczne 7514
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10213
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9872
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 6011
Świadczenie aktywizacyjne 5932
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 8093
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 32136
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8428
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11508
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9658
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8813
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8001
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 12539
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 25157
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 12468
Zezwolenie na pracę sezonową 1774
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16442
Dokumenty do pobrania 37308
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12540
INNE 6079
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 354979
Plan budynku 17391
Struktura Urzędu 21236
Schemat organizacyjny 14333
Struktura organizacyjna 12483
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 12880
Projekty EFS 22143
Trwające 10242
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 2543
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 2521
Zakończone 7396
"Perspektywy" 5918
"Pierwsze kroki" 5915
"Wyprawa po złote runo" 6172
"Lepsze jutro" 6329
"Pomocna Dłoń" 6545
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8922
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 6054
"Program doradczo-aktywizujący" 6166
"Wsparcie dla młodych" 8191
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6182
"Staż szansą na pracę" 10323
"Twój pomysł na firmę" 6786
"Eurokadry II" 5911
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5490
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7381
Eurokadry IV 2746
Aktywne katowiczanki 2815
Aktywność - krok w stronę pracy 2845
Na początek staż 2922
Restart kariery 2903
Kierunek przedsiębiorczość 4830
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1375
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 744
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 814
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 765
Programy 17122
Trwające 10421
"Aktywny emeryt" 11774
Zakończone 7574
Powiatowa Rada Rynku Pracy 13364
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 5047
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 6641
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6762
2015 rok 1674
2012 rok 2897
2011 rok 6158
2010 rok 6180
2009 rok 6450
2008 rok 5823
2007 rok 6421
2006 rok 6427
Pliki do pobrania 2665
Analizy i statystyki 13762
Statystyki rynku pracy 8054
2018 1206
2017 2270
2016 2961
2015 6109
2014 7382
2013 8095
2012 6903
2011 6806
2010 6429
2009 6219
2008 6190
2007 6131
2006 6142
2005 6284
2004 6096
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 15636
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11878
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 10022
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 2705
Barometr Zawodów 881
Przydatne linki 5034
Zamówienia publiczne 14512
Dokumenty do pobrania 25230
Praca w PUP 52007
Aktualne konkursy 46302
Rozstrzygnięte konkursy 7694
Tłumacz języka migowego 2798
Pomoc Prawna 3973