Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 297670
Oferty pracy inne 15405
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7672
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2903
Sprawdź termin wizyty 9906
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 33552
Przyznanie statusu poszukującego pracy 10295
Przyznanie statusu bezrobotnego 11918
Utrata statusu bezrobotnego 10679
Utrata statusu poszukującego pracy 6627
Rejestracja bezrobotnych 125351
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 28330
Dokumenty niezbędne do rejestracji 76322
Rejestracja przez Internet 67967
Rejestracja poszukujących pracy 33697
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10700
Rejestracja przez Internet 35178
Dokumenty niezbędne do rejestracji 16050
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 37895
Prawa bezrobotnych 19149
Prawa poszukujących pracy 11182
Obowiązki bezrobotnych 20542
Obowiązki poszukujących pracy 9870
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 44648
Pośrednictwo pracy krajowe 7879
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10684
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7562
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 15657
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 10226
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6456
Zasoby informacji zawodowej 8716
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 43118
Szkolenia w trybie indywidualnym 26746
Szkolenia w trybie grupowym 17735
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 10164
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 14818
Pożyczka szkoleniowa 9266
Przygotowanie zawodowe dorosłych 11514
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 90106
Wysokość świadczeń pieniężnych 48705
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 57222
Zasiłek dla bezrobotnych 54064
Prawo do zasiłku 40103
Utrata prawa do zasiłku 13019
Okres pobierania zasiłku 24515
Ubezpieczenie zdrowotne 25859
Dodatek aktywizacyjny 22063
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12611
Staże 18311
Prace interwencyjne 8580
Roboty publiczne 6454
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 58400
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11785
Prace społecznie użyteczne 7724
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10705
Zwrot kosztów przejazdu 11212
Zwrot kosztów zakwaterowania 7713
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6833
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10652
Szkolenia 20079
Staże 11449
Prace interwencyjne 9017
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5828
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 8021
Zwrot kosztów przejazdu 5798
Zwrot kosztów zakwaterowania 5311
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5488
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12975
Inne finansowe formy wsparcia 9527
Bon stażowy 10510
Bon zatrudnieniowy 11820
Bon na zasiedlenie 12728
Bon szkoleniowy 8113
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6728
Dokumenty do pobrania 56304
Agencje zatrudnienia 14468
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 31633
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 141212
Zgłoszenie oferty pracy 33777
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9675
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 7373
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 6481
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9704
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5627
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6249
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 51928
Pośrednictwo pracy krajowe 12432
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5604
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7401
Zwolnienia grupowe 8092
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10116
Staże 55085
Prace interwencyjne 12632
Roboty publiczne 6905
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 39517
Prace społecznie użyteczne 8019
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10721
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10509
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 6435
Świadczenie aktywizacyjne 6387
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 8708
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 34964
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 9058
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 12130
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 10174
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 9309
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8405
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 13851
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 29795
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 15294
Zezwolenie na pracę sezonową 2569
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 17060
Ulotki dot. zatrudniania cudzoziemców 373
Dokumenty do pobrania 39889
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 13171
INNE 6773
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 371706
Plan budynku 18462
Struktura Urzędu 22698
Schemat organizacyjny 15637
Struktura organizacyjna 13639
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 14076
Projekty EFS 23788
Trwające 11186
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV) 1272
"Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+" 1231
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)" 609
Zakończone 8234
"Perspektywy" 6692
"Pierwsze kroki" 6723
"Wyprawa po złote runo" 6934
"Lepsze jutro" 7129
"Pomocna Dłoń" 7383
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 9960
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 6895
"Program doradczo-aktywizujący" 6976
"Wsparcie dla młodych" 8954
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6960
"Staż szansą na pracę" 11262
"Twój pomysł na firmę" 7293
"Eurokadry II" 6730
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5951
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7839
Eurokadry IV 3495
Aktywne katowiczanki 3539
Aktywność - krok w stronę pracy 3534
Na początek staż 3773
Restart kariery 3666
Kierunek przedsiębiorczość 5592
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 2145
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 1434
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 1605
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 1464
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 586
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 693
Programy 18236
Trwające 11267
"Aktywny emeryt" 12650
Zakończone 8340
Powiatowa Rada Rynku Pracy 14515
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 5946
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 7417
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 7471
2015 rok 2465
2012 rok 3590
2011 rok 6869
2010 rok 6864
2009 rok 7123
2008 rok 6618
2007 rok 7083
2006 rok 7186
Pliki do pobrania 3419
Analizy i statystyki 14886
Statystyki rynku pracy 8977
2019 578
2018 2238
2017 3214
2016 3780
2015 6827
2014 8139
2013 8778
2012 7583
2011 7533
2010 7172
2009 6827
2008 6812
2007 6801
2006 6680
2005 6863
2004 6750
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 16826
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 12529
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 10777
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 3347
Barometr Zawodów 1506
Przydatne linki 5314
Zamówienia publiczne 15257
Dokumenty do pobrania 27073
Praca w PUP 54532
Aktualne konkursy 48286
Rozstrzygnięte konkursy 8212