Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 277816
Oferty pracy inne 13973
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6891
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2000
Sprawdź termin wizyty 5100
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 31499
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9427
Przyznanie statusu bezrobotnego 11024
Utrata statusu bezrobotnego 9677
Utrata statusu poszukującego pracy 5959
Rejestracja bezrobotnych 112844
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 25806
Dokumenty niezbędne do rejestracji 68586
Rejestracja przez Internet 59890
Rejestracja poszukujących pracy 31683
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9871
Rejestracja przez Internet 32326
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15106
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 35217
Prawa bezrobotnych 17861
Prawa poszukujących pracy 10331
Obowiązki bezrobotnych 18985
Obowiązki poszukujących pracy 9055
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 41613
Pośrednictwo pracy krajowe 7316
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 9817
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6741
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 14409
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9342
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5924
Zasoby informacji zawodowej 8129
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 35782
Szkolenia w trybie indywidualnym 24085
Szkolenia w trybie grupowym 15804
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9069
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 13592
Pożyczka szkoleniowa 8387
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10697
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 85166
Wysokość świadczeń pieniężnych 45044
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 52991
Zasiłek dla bezrobotnych 50015
Prawo do zasiłku 36623
Utrata prawa do zasiłku 12074
Okres pobierania zasiłku 22880
Ubezpieczenie zdrowotne 24098
Dodatek aktywizacyjny 20153
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11877
Staże 17273
Prace interwencyjne 7994
Roboty publiczne 6000
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 51591
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10873
Prace społecznie użyteczne 7130
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9918
Zwrot kosztów przejazdu 10437
Zwrot kosztów zakwaterowania 7095
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6221
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9866
Szkolenia 19025
Staże 10530
Prace interwencyjne 8418
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5274
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7516
Zwrot kosztów przejazdu 5430
Zwrot kosztów zakwaterowania 4901
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5089
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11986
Inne finansowe formy wsparcia 8789
Bon stażowy 9735
Bon zatrudnieniowy 10997
Bon na zasiedlenie 11439
Bon szkoleniowy 7348
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6048
Dokumenty do pobrania 51914
Agencje zatrudnienia 13623
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 28818
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 127181
Zgłoszenie oferty pracy 29842
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 8839
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6609
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5822
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8974
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5031
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5673
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 48133
Pośrednictwo pracy krajowe 11042
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5011
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6636
Zwolnienia grupowe 7493
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9194
Staże 49682
Prace interwencyjne 11363
Roboty publiczne 6170
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 36590
Prace społecznie użyteczne 7247
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9943
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9516
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5779
Świadczenie aktywizacyjne 5652
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7683
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 30992
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8085
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11227
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9371
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8552
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7806
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 11621
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 22294
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 10741
Zezwolenie na pracę sezonową 1252
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16053
Dokumenty do pobrania 35870
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12153
INNE 5712
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 343487
Plan budynku 17019
Struktura Urzędu 20574
Schemat organizacyjny 13791
Struktura organizacyjna 12029
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 12397
Projekty EFS 21433
Trwające 10004
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 2105
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 2069
Zakończone 7195
"Perspektywy" 5699
"Pierwsze kroki" 5684
"Wyprawa po złote runo" 5949
"Lepsze jutro" 6077
"Pomocna Dłoń" 6284
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8518
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5835
"Program doradczo-aktywizujący" 5944
"Wsparcie dla młodych" 7997
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5975
"Staż szansą na pracę" 10030
"Twój pomysł na firmę" 6535
"Eurokadry II" 5696
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5270
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7139
Eurokadry IV 2527
Aktywne katowiczanki 2543
Aktywność - krok w stronę pracy 2583
Na początek staż 2656
Restart kariery 2646
Kierunek przedsiębiorczość 4569
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1146
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 531
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 546
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 516
Programy 16675
Trwające 10111
"Aktywny emeryt" 11436
Zakończone 7310
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12972
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4711
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 6331
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6580
2015 rok 1403
2012 rok 2676
2011 rok 5874
2010 rok 5976
2009 rok 6243
2008 rok 5614
2007 rok 6192
2006 rok 6188
Pliki do pobrania 2486
Analizy i statystyki 13321
Statystyki rynku pracy 7761
2018 830
2017 1949
2016 2696
2015 5878
2014 7131
2013 7890
2012 6701
2011 6605
2010 6200
2009 5980
2008 5932
2007 5889
2006 5978
2005 6105
2004 5789
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 15090
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11576
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9675
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 2332
Barometr Zawodów 598
Przydatne linki 4890
Zamówienia publiczne 13989
Dokumenty do pobrania 24262
Praca w PUP 49963
Aktualne konkursy 44596
Rozstrzygnięte konkursy 7400
Tłumacz języka migowego 2574
Pomoc Prawna 3530