Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 274576
Oferty pracy inne 13795
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6793
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 1792
Sprawdź termin wizyty 4422
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 31169
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9310
Przyznanie statusu bezrobotnego 10910
Utrata statusu bezrobotnego 9543
Utrata statusu poszukującego pracy 5914
Rejestracja bezrobotnych 110536
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 25358
Dokumenty niezbędne do rejestracji 67161
Rejestracja przez Internet 58532
Rejestracja poszukujących pracy 31416
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9772
Rejestracja przez Internet 31847
Dokumenty niezbędne do rejestracji 14929
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 34778
Prawa bezrobotnych 17664
Prawa poszukujących pracy 10196
Obowiązki bezrobotnych 18662
Obowiązki poszukujących pracy 8949
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 41132
Pośrednictwo pracy krajowe 7271
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 9708
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6641
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 14215
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9216
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5869
Zasoby informacji zawodowej 8053
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 34628
Szkolenia w trybie indywidualnym 23681
Szkolenia w trybie grupowym 15532
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8912
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 13340
Pożyczka szkoleniowa 8314
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10586
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 84366
Wysokość świadczeń pieniężnych 44275
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 52283
Zasiłek dla bezrobotnych 49334
Prawo do zasiłku 36101
Utrata prawa do zasiłku 11950
Okres pobierania zasiłku 22665
Ubezpieczenie zdrowotne 23716
Dodatek aktywizacyjny 19773
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11760
Staże 17138
Prace interwencyjne 7913
Roboty publiczne 5955
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 50311
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10783
Prace społecznie użyteczne 7071
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9788
Zwrot kosztów przejazdu 10278
Zwrot kosztów zakwaterowania 7035
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6147
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9727
Szkolenia 18790
Staże 10332
Prace interwencyjne 8266
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5224
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7412
Zwrot kosztów przejazdu 5391
Zwrot kosztów zakwaterowania 4868
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5023
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11772
Inne finansowe formy wsparcia 8713
Bon stażowy 9615
Bon zatrudnieniowy 10878
Bon na zasiedlenie 11185
Bon szkoleniowy 7226
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5965
Dokumenty do pobrania 51192
Agencje zatrudnienia 13463
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 28339
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 124859
Zgłoszenie oferty pracy 29151
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 8702
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6498
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5741
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8883
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4961
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5601
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 47564
Pośrednictwo pracy krajowe 10730
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4955
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6502
Zwolnienia grupowe 7437
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9054
Staże 48511
Prace interwencyjne 11116
Roboty publiczne 6080
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 35926
Prace społecznie użyteczne 7128
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9827
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9347
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5677
Świadczenie aktywizacyjne 5564
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7572
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 30382
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 7931
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11065
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9267
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8455
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7720
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 11132
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 20738
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 9986
Zezwolenie na pracę sezonową 1001
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 15790
Dokumenty do pobrania 34995
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11972
INNE 5551
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 337362
Plan budynku 16865
Struktura Urzędu 20293
Schemat organizacyjny 13513
Struktura organizacyjna 11877
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 12226
Projekty EFS 21105
Trwające 9935
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 1931
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 1860
Zakończone 7127
"Perspektywy" 5633
"Pierwsze kroki" 5602
"Wyprawa po złote runo" 5892
"Lepsze jutro" 5993
"Pomocna Dłoń" 6192
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8426
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5773
"Program doradczo-aktywizujący" 5881
"Wsparcie dla młodych" 7934
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5925
"Staż szansą na pracę" 9947
"Twój pomysł na firmę" 6435
"Eurokadry II" 5634
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5205
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7064
Eurokadry IV 2462
Aktywne katowiczanki 2487
Aktywność - krok w stronę pracy 2477
Na początek staż 2588
Restart kariery 2588
Kierunek przedsiębiorczość 4472
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1070
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 474
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 483
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 463
Programy 16480
Trwające 9989
"Aktywny emeryt" 11289
Zakończone 7211
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12819
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4575
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 6211
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6540
2015 rok 1339
2012 rok 2616
2011 rok 5767
2010 rok 5920
2009 rok 6170
2008 rok 5558
2007 rok 6149
2006 rok 6125
Pliki do pobrania 2416
Analizy i statystyki 13136
Statystyki rynku pracy 7649
2018 685
2017 1840
2016 2617
2015 5817
2014 7066
2013 7811
2012 6604
2011 6539
2010 6144
2009 5928
2008 5881
2007 5832
2006 5921
2005 6053
2004 5745
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 14814
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11500
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9546
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 2181
Barometr Zawodów 506
Przydatne linki 4843
Zamówienia publiczne 13773
Dokumenty do pobrania 23763
Praca w PUP 49171
Aktualne konkursy 43972
Rozstrzygnięte konkursy 7315
Tłumacz języka migowego 2486
Pomoc Prawna 3324