Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 290595
Oferty pracy inne 14946
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7475
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2631
Sprawdź termin wizyty 8108
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 32850
Przyznanie statusu poszukującego pracy 10020
Przyznanie statusu bezrobotnego 11610
Utrata statusu bezrobotnego 10326
Utrata statusu poszukującego pracy 6419
Rejestracja bezrobotnych 120867
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 27463
Dokumenty niezbędne do rejestracji 73452
Rejestracja przez Internet 65102
Rejestracja poszukujących pracy 32969
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10423
Rejestracja przez Internet 33916
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15747
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 36965
Prawa bezrobotnych 18691
Prawa poszukujących pracy 10902
Obowiązki bezrobotnych 19996
Obowiązki poszukujących pracy 9559
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 43522
Pośrednictwo pracy krajowe 7685
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10363
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7207
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 15225
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9894
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6276
Zasoby informacji zawodowej 8511
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 40651
Szkolenia w trybie indywidualnym 25863
Szkolenia w trybie grupowym 17135
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9765
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 14422
Pożyczka szkoleniowa 8961
Przygotowanie zawodowe dorosłych 11196
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 88199
Wysokość świadczeń pieniężnych 47302
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 55389
Zasiłek dla bezrobotnych 52512
Prawo do zasiłku 38792
Utrata prawa do zasiłku 12600
Okres pobierania zasiłku 23952
Ubezpieczenie zdrowotne 25193
Dodatek aktywizacyjny 21395
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12370
Staże 17981
Prace interwencyjne 8367
Roboty publiczne 6294
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 56121
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11490
Prace społecznie użyteczne 7522
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10482
Zwrot kosztów przejazdu 10946
Zwrot kosztów zakwaterowania 7480
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6633
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10383
Szkolenia 19756
Staże 11147
Prace interwencyjne 8805
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5643
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7852
Zwrot kosztów przejazdu 5659
Zwrot kosztów zakwaterowania 5170
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5355
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12632
Inne finansowe formy wsparcia 9268
Bon stażowy 10252
Bon zatrudnieniowy 11517
Bon na zasiedlenie 12332
Bon szkoleniowy 7825
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6480
Dokumenty do pobrania 54695
Agencje zatrudnienia 14201
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 30406
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 136513
Zgłoszenie oferty pracy 32364
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9417
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 7146
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 6299
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9488
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5454
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6076
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 50615
Pośrednictwo pracy krajowe 11979
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5436
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7175
Zwolnienia grupowe 7897
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9836
Staże 53020
Prace interwencyjne 12208
Roboty publiczne 6670
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 38688
Prace społecznie użyteczne 7774
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10475
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10202
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 6231
Świadczenie aktywizacyjne 6166
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 8398
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 33553
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8753
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11831
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9929
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 9073
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8204
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 13100
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 27567
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 13597
Zezwolenie na pracę sezonową 2137
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16727
Ulotki dot. zatrudniania cudzoziemców 175
Dokumenty do pobrania 38534
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12803
INNE 6439
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 362040
Plan budynku 18040
Struktura Urzędu 22011
Schemat organizacyjny 15039
Struktura organizacyjna 13122
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 13550
Projekty EFS 23041
Trwające 10800
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV) 637
Zakończone 7942
"Perspektywy" 6436
"Pierwsze kroki" 6429
"Wyprawa po złote runo" 6665
"Lepsze jutro" 6846
"Pomocna Dłoń" 7076
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 9500
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 6592
"Program doradczo-aktywizujący" 6680
"Wsparcie dla młodych" 8690
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6668
"Staż szansą na pracę" 10888
"Twój pomysł na firmę" 6983
"Eurokadry II" 6420
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5674
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7563
Eurokadry IV 3235
Aktywne katowiczanki 3256
Aktywność - krok w stronę pracy 3264
Na początek staż 3398
Restart kariery 3364
Kierunek przedsiębiorczość 5296
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1848
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 1191
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 1280
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 1197
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 350
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 365
Programy 17734
Trwające 10900
"Aktywny emeryt" 12289
Zakończone 8030
Powiatowa Rada Rynku Pracy 13952
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 5555
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 7095
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 7192
2015 rok 2147
2012 rok 3328
2011 rok 6601
2010 rok 6617
2009 rok 6872
2008 rok 6336
2007 rok 6840
2006 rok 6875
Pliki do pobrania 3105
Analizy i statystyki 14324
Statystyki rynku pracy 8549
2019 37
2018 1820
2017 2790
2016 3417
2015 6530
2014 7825
2013 8501
2012 7309
2011 7240
2010 6858
2009 6627
2008 6608
2007 6571
2006 6536
2005 6684
2004 6509
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 16245
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 12304
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 10453
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 3048
Barometr Zawodów 1233
Przydatne linki 5168
Zamówienia publiczne 14929
Dokumenty do pobrania 25985
Praca w PUP 53139
Aktualne konkursy 47231
Rozstrzygnięte konkursy 7947
Tłumacz języka migowego 3067
Pomoc Prawna 4368