Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 294572
Oferty pracy inne 15194
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7570
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2776
Sprawdź termin wizyty 9107
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 33220
Przyznanie statusu poszukującego pracy 10163
Przyznanie statusu bezrobotnego 11771
Utrata statusu bezrobotnego 10506
Utrata statusu poszukującego pracy 6505
Rejestracja bezrobotnych 123451
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 27967
Dokumenty niezbędne do rejestracji 74940
Rejestracja przez Internet 66841
Rejestracja poszukujących pracy 33365
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10576
Rejestracja przez Internet 34594
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15901
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 37433
Prawa bezrobotnych 18926
Prawa poszukujących pracy 11040
Obowiązki bezrobotnych 20273
Obowiązki poszukujących pracy 9698
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 44129
Pośrednictwo pracy krajowe 7772
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10522
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7389
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 15454
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 10072
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6357
Zasoby informacji zawodowej 8609
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 41959
Szkolenia w trybie indywidualnym 26336
Szkolenia w trybie grupowym 17443
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9969
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 14619
Pożyczka szkoleniowa 9123
Przygotowanie zawodowe dorosłych 11349
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 89239
Wysokość świadczeń pieniężnych 48013
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 56228
Zasiłek dla bezrobotnych 53379
Prawo do zasiłku 39501
Utrata prawa do zasiłku 12784
Okres pobierania zasiłku 24266
Ubezpieczenie zdrowotne 25525
Dodatek aktywizacyjny 21706
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12485
Staże 18139
Prace interwencyjne 8480
Roboty publiczne 6369
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 57355
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11663
Prace społecznie użyteczne 7624
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10588
Zwrot kosztów przejazdu 11072
Zwrot kosztów zakwaterowania 7586
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6728
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10513
Szkolenia 19923
Staże 11304
Prace interwencyjne 8912
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5727
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7939
Zwrot kosztów przejazdu 5708
Zwrot kosztów zakwaterowania 5240
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5418
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12814
Inne finansowe formy wsparcia 9387
Bon stażowy 10370
Bon zatrudnieniowy 11691
Bon na zasiedlenie 12499
Bon szkoleniowy 7949
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6594
Dokumenty do pobrania 55584
Agencje zatrudnienia 14329
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 31029
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 139238
Zgłoszenie oferty pracy 33082
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9547
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 7252
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 6384
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9593
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5541
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6167
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 51401
Pośrednictwo pracy krajowe 12241
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5515
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7293
Zwolnienia grupowe 7993
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9974
Staże 54097
Prace interwencyjne 12446
Roboty publiczne 6798
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 39169
Prace społecznie użyteczne 7911
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10606
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10379
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 6344
Świadczenie aktywizacyjne 6278
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 8555
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 34349
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8912
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11972
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 10050
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 9195
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8298
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 13488
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 28732
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 14521
Zezwolenie na pracę sezonową 2355
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16910
Ulotki dot. zatrudniania cudzoziemców 285
Dokumenty do pobrania 39289
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12987
INNE 6618
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 367352
Plan budynku 18299
Struktura Urzędu 22415
Schemat organizacyjny 15390
Struktura organizacyjna 13435
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 13850
Projekty EFS 23496
Trwające 11074
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV) 1085
"Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+" 121
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)" 110
Zakończone 8137
"Perspektywy" 6617
"Pierwsze kroki" 6618
"Wyprawa po złote runo" 6846
"Lepsze jutro" 7025
"Pomocna Dłoń" 7278
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 9767
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 6786
"Program doradczo-aktywizujący" 6875
"Wsparcie dla młodych" 8875
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6855
"Staż szansą na pracę" 11121
"Twój pomysł na firmę" 7195
"Eurokadry II" 6618
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5859
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7748
Eurokadry IV 3406
Aktywne katowiczanki 3436
Aktywność - krok w stronę pracy 3442
Na początek staż 3632
Restart kariery 3557
Kierunek przedsiębiorczość 5505
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 2036
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 1360
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 1492
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 1367
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 513
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 571
Programy 18042
Trwające 11121
"Aktywny emeryt" 12535
Zakończone 8229
Powiatowa Rada Rynku Pracy 14275
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 5822
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 7297
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 7379
2015 rok 2330
2012 rok 3492
2011 rok 6764
2010 rok 6769
2009 rok 7036
2008 rok 6503
2007 rok 6992
2006 rok 7063
Pliki do pobrania 3318
Analizy i statystyki 14630
Statystyki rynku pracy 8818
2019 356
2018 2086
2017 3062
2016 3651
2015 6741
2014 8043
2013 8699
2012 7510
2011 7452
2010 7079
2009 6731
2008 6717
2007 6699
2006 6610
2005 6769
2004 6624
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 16540
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 12427
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 10614
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 3201
Barometr Zawodów 1385
Przydatne linki 5230
Zamówienia publiczne 15110
Dokumenty do pobrania 26632
Praca w PUP 53858
Aktualne konkursy 47752
Rozstrzygnięte konkursy 8076