Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 260935
Oferty pracy inne 12959
Projekty realizowane przez PFRON 6855
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6385
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3774
Targi Pracy 5878
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 1031
Sprawdź termin wizyty 1498
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 29695
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8717
Przyznanie statusu bezrobotnego 10283
Utrata statusu bezrobotnego 8950
Utrata statusu poszukującego pracy 5523
Rejestracja bezrobotnych 103490
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 23706
Dokumenty niezbędne do rejestracji 62961
Rejestracja przez Internet 55111
Rejestracja poszukujących pracy 30052
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9249
Rejestracja przez Internet 29885
Dokumenty niezbędne do rejestracji 14024
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 32973
Prawa bezrobotnych 16738
Prawa poszukujących pracy 9556
Obowiązki bezrobotnych 17405
Obowiązki poszukujących pracy 8410
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 38805
Pośrednictwo pracy krajowe 6836
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8919
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6089
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 13216
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 8627
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5480
Zasoby informacji zawodowej 7598
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 30419
Szkolenia w trybie indywidualnym 21888
Szkolenia w trybie grupowym 14135
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8220
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 12425
Pożyczka szkoleniowa 7631
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9861
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 80461
Wysokość świadczeń pieniężnych 41521
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 49952
Zasiłek dla bezrobotnych 46747
Prawo do zasiłku 34142
Utrata prawa do zasiłku 11283
Okres pobierania zasiłku 21683
Ubezpieczenie zdrowotne 22291
Dodatek aktywizacyjny 18389
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11124
Staże 16235
Prace interwencyjne 7444
Roboty publiczne 5549
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 44929
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10021
Prace społecznie użyteczne 6455
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9062
Zwrot kosztów przejazdu 9596
Zwrot kosztów zakwaterowania 6668
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5738
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9038
Szkolenia 17860
Staże 9583
Prace interwencyjne 7601
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4841
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6938
Zwrot kosztów przejazdu 5101
Zwrot kosztów zakwaterowania 4568
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4638
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10925
Inne finansowe formy wsparcia 8187
Bon stażowy 8969
Bon zatrudnieniowy 10196
Bon na zasiedlenie 10116
Bon szkoleniowy 6521
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5546
Dokumenty do pobrania 47933
Agencje zatrudnienia 12773
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 26453
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 113377
Zgłoszenie oferty pracy 26449
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7964
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5855
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5198
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8173
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4459
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5097
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 44251
Pośrednictwo pracy krajowe 9566
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4496
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5848
Zwolnienia grupowe 6913
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8388
Staże 43768
Prace interwencyjne 9929
Roboty publiczne 5554
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 32982
Prace społecznie użyteczne 6420
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9104
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8472
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5113
Świadczenie aktywizacyjne 4950
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 6678
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 27497
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 7048
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 10248
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8667
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7736
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7231
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 9130
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 14452
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 7186
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 14526
Dokumenty do pobrania 31290
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11113
INNE 4776
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 312197
Plan budynku 15940
Struktura Urzędu 18869
Schemat organizacyjny 12295
Struktura organizacyjna 10943
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 11139
Projekty EFS 19451
Trwające 9308
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 1006
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 973
Zakończone 6620
"Perspektywy" 5122
"Pierwsze kroki" 5128
"Wyprawa po złote runo" 5429
"Lepsze jutro" 5370
"Pomocna Dłoń" 5689
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 7643
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5294
"Program doradczo-aktywizujący" 5394
"Wsparcie dla młodych" 7371
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5512
"Staż szansą na pracę" 9099
"Twój pomysł na firmę" 5929
"Eurokadry II" 5181
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4790
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6528
Eurokadry IV 1941
Aktywne katowiczanki 2064
Aktywność - krok w stronę pracy 1949
Na początek staż 2060
Restart kariery 2134
Kierunek przedsiębiorczość 3935
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 599
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 45
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 47
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 48
Programy 15455
Trwające 9247
"Aktywny emeryt" 10556
Zakończone 6716
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11960
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3885
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 5439
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6163
2015 rok 841
2012 rok 2119
2011 rok 5284
2010 rok 5447
2009 rok 5702
2008 rok 5120
2007 rok 5693
2006 rok 5648
Pliki do pobrania 1987
Analizy i statystyki 12256
Statystyki rynku pracy 7090
2017 1209
2016 2098
2015 5213
2014 6611
2013 7294
2012 6188
2011 6092
2010 5705
2009 5596
2008 5502
2007 5460
2006 5568
2005 5643
2004 5414
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13359
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 10855
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 8924
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1497
Przydatne linki 4596
Zamówienia publiczne 12834
Dokumenty do pobrania 21851
Praca w PUP 45361
Aktualne konkursy 40841
Rozstrzygnięte konkursy 6794
Tłumacz języka migowego 1998
Pomoc Prawna 2458