Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 270892
Oferty pracy inne 13544
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6677
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 1446
Sprawdź termin wizyty 3673
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 30769
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9179
Przyznanie statusu bezrobotnego 10778
Utrata statusu bezrobotnego 9343
Utrata statusu poszukującego pracy 5832
Rejestracja bezrobotnych 108492
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 24912
Dokumenty niezbędne do rejestracji 65777
Rejestracja przez Internet 57538
Rejestracja poszukujących pracy 31099
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9649
Rejestracja przez Internet 31201
Dokumenty niezbędne do rejestracji 14666
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 34277
Prawa bezrobotnych 17429
Prawa poszukujących pracy 10041
Obowiązki bezrobotnych 18184
Obowiązki poszukujących pracy 8819
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 40476
Pośrednictwo pracy krajowe 7176
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 9504
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6497
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 13909
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9030
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5779
Zasoby informacji zawodowej 7929
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 33377
Szkolenia w trybie indywidualnym 23132
Szkolenia w trybie grupowym 15154
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8747
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 13007
Pożyczka szkoleniowa 8186
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10396
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 83338
Wysokość świadczeń pieniężnych 43259
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 51470
Zasiłek dla bezrobotnych 48500
Prawo do zasiłku 35472
Utrata prawa do zasiłku 11745
Okres pobierania zasiłku 22407
Ubezpieczenie zdrowotne 23092
Dodatek aktywizacyjny 19238
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11567
Staże 16885
Prace interwencyjne 7812
Roboty publiczne 5867
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 48542
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10579
Prace społecznie użyteczne 6948
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9582
Zwrot kosztów przejazdu 10040
Zwrot kosztów zakwaterowania 6957
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6033
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9491
Szkolenia 18413
Staże 10085
Prace interwencyjne 7953
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5135
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7249
Zwrot kosztów przejazdu 5324
Zwrot kosztów zakwaterowania 4796
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4930
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11403
Inne finansowe formy wsparcia 8595
Bon stażowy 9429
Bon zatrudnieniowy 10653
Bon na zasiedlenie 10738
Bon szkoleniowy 7030
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5856
Dokumenty do pobrania 50300
Agencje zatrudnienia 13293
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 27668
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 121997
Zgłoszenie oferty pracy 28250
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 8474
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6352
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5629
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8709
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4821
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5497
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 46876
Pośrednictwo pracy krajowe 10241
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4859
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6297
Zwolnienia grupowe 7307
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8835
Staże 46959
Prace interwencyjne 10719
Roboty publiczne 5890
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 35000
Prace społecznie użyteczne 6956
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9667
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9089
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5555
Świadczenie aktywizacyjne 5437
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7365
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 29529
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 7699
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 10822
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9078
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8292
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7589
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 10398
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 18817
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 8944
Zezwolenie na pracę sezonową 501
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 15370
Dokumenty do pobrania 33919
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11758
INNE 5335
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 329858
Plan budynku 16576
Struktura Urzędu 19934
Schemat organizacyjny 13091
Struktura organizacyjna 11646
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 11923
Projekty EFS 20507
Trwające 9800
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 1622
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 1556
Zakończone 7031
"Perspektywy" 5521
"Pierwsze kroki" 5505
"Wyprawa po złote runo" 5799
"Lepsze jutro" 5831
"Pomocna Dłoń" 6082
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8247
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5652
"Program doradczo-aktywizujący" 5776
"Wsparcie dla młodych" 7784
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5838
"Staż szansą na pracę" 9789
"Twój pomysł na firmę" 6315
"Eurokadry II" 5539
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5124
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6923
Eurokadry IV 2345
Aktywne katowiczanki 2399
Aktywność - krok w stronę pracy 2338
Na początek staż 2446
Restart kariery 2490
Kierunek przedsiębiorczość 4328
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 944
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 374
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 369
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 378
Programy 16208
Trwające 9770
"Aktywny emeryt" 11042
Zakończone 7103
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12507
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4336
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 5949
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6457
2015 rok 1216
2012 rok 2486
2011 rok 5651
2010 rok 5806
2009 rok 6072
2008 rok 5462
2007 rok 6036
2006 rok 6030
Pliki do pobrania 2330
Analizy i statystyki 12910
Statystyki rynku pracy 7459
2018 452
2017 1722
2016 2498
2015 5679
2014 6965
2013 7668
2012 6508
2011 6436
2010 6024
2009 5849
2008 5789
2007 5739
2006 5823
2005 5969
2004 5679
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 14329
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11279
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9334
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1916
Barometr Zawodów 352
Przydatne linki 4784
Zamówienia publiczne 13440
Dokumenty do pobrania 23258
Praca w PUP 48045
Aktualne konkursy 43156
Rozstrzygnięte konkursy 7212
Tłumacz języka migowego 2371
Pomoc Prawna 2989