Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 281440
Oferty pracy inne 14243
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7015
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2195
Sprawdź termin wizyty 5833
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 31880
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9560
Przyznanie statusu bezrobotnego 11156
Utrata statusu bezrobotnego 9852
Utrata statusu poszukującego pracy 6048
Rejestracja bezrobotnych 115293
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 26291
Dokumenty niezbędne do rejestracji 70114
Rejestracja przez Internet 61329
Rejestracja poszukujących pracy 32016
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10004
Rejestracja przez Internet 32859
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15326
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 35752
Prawa bezrobotnych 18100
Prawa poszukujących pracy 10477
Obowiązki bezrobotnych 19306
Obowiązki poszukujących pracy 9189
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 42187
Pośrednictwo pracy krajowe 7431
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 9989
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6844
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 14648
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9503
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6024
Zasoby informacji zawodowej 8227
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 37444
Szkolenia w trybie indywidualnym 24612
Szkolenia w trybie grupowym 16246
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9276
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 13886
Pożyczka szkoleniowa 8548
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10852
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 86047
Wysokość świadczeń pieniężnych 45793
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 53774
Zasiłek dla bezrobotnych 50801
Prawo do zasiłku 37192
Utrata prawa do zasiłku 12222
Okres pobierania zasiłku 23190
Ubezpieczenie zdrowotne 24464
Dodatek aktywizacyjny 20546
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12045
Staże 17475
Prace interwencyjne 8106
Roboty publiczne 6061
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 52833
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11069
Prace społecznie użyteczne 7231
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10067
Zwrot kosztów przejazdu 10577
Zwrot kosztów zakwaterowania 7177
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6343
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9998
Szkolenia 19252
Staże 10706
Prace interwencyjne 8566
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5385
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7618
Zwrot kosztów przejazdu 5494
Zwrot kosztów zakwaterowania 4953
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5176
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12206
Inne finansowe formy wsparcia 8917
Bon stażowy 9877
Bon zatrudnieniowy 11109
Bon na zasiedlenie 11715
Bon szkoleniowy 7470
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6164
Dokumenty do pobrania 52734
Agencje zatrudnienia 13792
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 29321
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 129750
Zgłoszenie oferty pracy 30660
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9009
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6757
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5929
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9078
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5155
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5756
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 48743
Pośrednictwo pracy krajowe 11332
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5097
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6807
Zwolnienia grupowe 7569
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9395
Staże 50724
Prace interwencyjne 11627
Roboty publiczne 6275
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 37260
Prace społecznie użyteczne 7394
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10079
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9721
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5877
Świadczenie aktywizacyjne 5802
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7904
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 31615
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8269
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11360
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9510
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8671
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7896
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 12042
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 23833
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 11676
Zezwolenie na pracę sezonową 1515
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16245
Dokumenty do pobrania 36650
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12340
INNE 5881
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 349682
Plan budynku 17201
Struktura Urzędu 20892
Schemat organizacyjny 14067
Struktura organizacyjna 12249
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 12621
Projekty EFS 21814
Trwające 10116
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 2326
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 2321
Zakończone 7283
"Perspektywy" 5809
"Pierwsze kroki" 5791
"Wyprawa po złote runo" 6068
"Lepsze jutro" 6183
"Pomocna Dłoń" 6402
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8718
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5927
"Program doradczo-aktywizujący" 6044
"Wsparcie dla młodych" 8082
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6056
"Staż szansą na pracę" 10158
"Twój pomysł na firmę" 6645
"Eurokadry II" 5783
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5380
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7254
Eurokadry IV 2611
Aktywne katowiczanki 2667
Aktywność - krok w stronę pracy 2711
Na początek staż 2783
Restart kariery 2757
Kierunek przedsiębiorczość 4676
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1256
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 641
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 681
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 623
Programy 16893
Trwające 10253
"Aktywny emeryt" 11570
Zakończone 7418
Powiatowa Rada Rynku Pracy 13154
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4864
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 6492
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6659
2015 rok 1532
2012 rok 2780
2011 rok 6015
2010 rok 6065
2009 rok 6338
2008 rok 5711
2007 rok 6309
2006 rok 6287
Pliki do pobrania 2566
Analizy i statystyki 13544
Statystyki rynku pracy 7907
2018 1003
2017 2100
2016 2818
2015 5988
2014 7242
2013 8002
2012 6799
2011 6703
2010 6298
2009 6091
2008 6034
2007 5989
2006 6056
2005 6183
2004 5915
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 15367
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11722
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9833
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 2516
Barometr Zawodów 724
Przydatne linki 4950
Zamówienia publiczne 14244
Dokumenty do pobrania 24757
Praca w PUP 51027
Aktualne konkursy 45426
Rozstrzygnięte konkursy 7536
Tłumacz języka migowego 2696
Pomoc Prawna 3750