Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

 

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza serdecznie do skorzystania z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

 

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to program rządowy uruchomiony przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

 

WSPARCIE OFEROWANE W PROGRAMIE:

 

a)    POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • dla osób niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej tj.:
 • osób zarejestrowanych jako bezrobotne
 • absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
 • maksymalna kwota pożyczki to 81.339,00 zł
 • stałe oprocentowanie – jedynie 0,44% w skali roku
 • okres spłaty do 7 lat
 • nawet 12 miesięczna karencja w spłacie kapitału (przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału, Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki, które przy maksymalnej kwocie pożyczki wynoszą około 30 zł miesięcznie)
 • brak prowizji i dodatkowych opłat
 • dopuszczalne różne formy zabezpieczenia pożyczki, w tym weksel własny i poręczenie osób fizycznych
 • brak konieczności wniesienia wkładu własnego
 • finansowane są wszystkie zakupy inwestycyjne i obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • możliwość finansowania wydatków w kwotach brutto

 

b)    POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ, W TYM SKIEROWANEJ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

 • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, żłobków lub klubów dziecięcych, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego
 • maksymalna kwota pożyczki to 24.401,70 zł
 • stałe oprocentowanie – jedynie 0,44% w skali roku
 • okres spłaty do 3 lat
 • brak prowizji i dodatkowych opłat
 • dopuszczalne różne formy zabezpieczenia pożyczki, w tym weksel własny i poręczenie osób fizycznych
 • finansowane są wydatki związane z wyposażeniem nowego stanowiska pracy

 

c)   SZKOLENIA I DORADZTWO

W ramach programu Pożyczkobiorcy mają zapewnione wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, prowadzenia księgowości oraz innych aspektów, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapewnia nieodpłatnie pełny dostęp do informacji na temat udzielanych pożyczek oraz oferowanego doradztwa i szkoleń, jak również bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie pożyczek. Wszelkie kwestie formalne związane z podpisaniem umowy, Pożyczkobiorcy mogą realizować również w siedzibie  Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Zapraszamy do kontaktu: 

Mariusz Smurzyński, tel. 32 781 49 91, e-mail: msmurzynski@rig.katowice.pl 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

 

Wniosek o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej znajduje się pod następującym linkiem: Wniosek o udzielenie pożyczki

 

Inne wymagane dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://pierwszybiznes.marr.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Aktualność dodana przez: inf (2016-03-09 09:22:56) , zredagowana przez: inf (2016-03-09 09:33:58)
Data wydarzenia : 2016-03-09
Data publikacji : 2016-03-09

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Ulotka (.pdf 297.03kB) 2016-03-09 297.03kB Plik: Ulotka.pdf (297.03kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/286/%E2%80%9Epierwszy-biznes-%E2%80%93-wsparcie-w-starcie-ii%E2%80%9D