Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach posiadanego limitu środków na rok 2017.

 

Termin naboru wniosków – 24.03.2017r. w godzinach od 7.30 do 14.30

Przyjmowanie wniosków w dniu 24.03.2017 r. w wyżej wymienionych godzinach.

 

Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności jest na terenie miasta Katowice.

 

Wnioski wraz z załącznikami (na formularzu obowiązującym w PUP Katowice) można składać osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14 (niski parter), przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

 

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do PUP Katowice.

 

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem lub w innej formie niż wskazane w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Kolejność wpływu wniosków nie będzie uwzględniana przy rozpatrywaniu wniosków.

 

Środki z KFS będą przyznawane zgodnie z określonymi przez tut. Urząd. z Zasadami naboru i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

1)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;

3)      wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Nabór wniosków będzie powtarzany do wyczerpania ustalonego na rok 2017 limitu środków o czym  Urząd poinformuje odrębnymi ogłoszeniami.

Aktualność dodana przez: inf (2017-03-01 14:18:34) , zredagowana przez: Jakub Solata (2017-03-14 09:22:31)
Data wydarzenia : 2017-03-24
Data publikacji : 2017-03-01

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (.docx 150.94kB) 2017-03-01 150.94kB Plik: Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.docx (150.94kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (.pdf 710.22kB) 2017-03-01 710.22kB Plik: Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.pdf (710.22kB)POBIERZ
Dokument załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY DE MINIMIS (.doc 146kB) 2017-03-01 146kB Plik: załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY DE MINIMIS.doc (146kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY DE MINIMIS (.pdf 413.15kB) 2017-03-01 413.15kB Plik: załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY DE MINIMIS.pdf (413.15kB)POBIERZ
Dokument załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (.doc 144.5kB) 2017-03-01 144.5kB Plik: załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.doc (144.5kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (.pdf 356.07kB) 2017-03-01 356.07kB Plik: załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.pdf (356.07kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 3 - Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (.xlsx 76.61kB) 2017-03-01 76.61kB Plik: Załącznik nr 3 - Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx (76.61kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 Wykaz osób (.docx 123.11kB) 2017-03-01 123.11kB Plik: Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx (123.11kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 5 Wykaz osób (.pdf 675.13kB) 2017-03-01 675.13kB Plik: Załącznik nr 5 Wykaz osób.pdf (675.13kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 6 (a i b) OFERTA REALIZATORA KURSU wraz z Programem kursu (.docx 24.93kB) 2017-03-01 24.93kB Plik: Załącznik nr 6 (a i b) OFERTA REALIZATORA KURSU wraz z Programem kursu.docx (24.93kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 6 (a i b) OFERTA REALIZATORA KURSU wraz z Programem kursu (.pdf 730.56kB) 2017-03-01 730.56kB Plik: Załącznik nr 6 (a i b) OFERTA REALIZATORA KURSU wraz z Programem kursu.pdf (730.56kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 7 Oferta Realizatora Studiów Podyplomowych (.docx 15.15kB) 2017-03-01 15.15kB Plik: Załącznik nr 7 Oferta Realizatora Studiów Podyplomowych.docx (15.15kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 7 Oferta Realizatora Studiów Podyplomowych (.pdf 344.36kB) 2017-03-01 344.36kB Plik: Załącznik nr 7 Oferta Realizatora Studiów Podyplomowych.pdf (344.36kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 8 Oferta Realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (.docx 15.53kB) 2017-03-01 15.53kB Plik: Załącznik nr 8 Oferta Realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.docx (15.53kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 Oferta Realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (.pdf 342.1kB) 2017-03-01 342.1kB Plik: Załącznik nr 8 Oferta Realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.pdf (342.1kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 9 OFERTA REALIZATORA DZIAŁAŃ w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS (.docx 15.43kB) 2017-03-01 15.43kB Plik: Załącznik nr 9 OFERTA REALIZATORA DZIAŁAŃ w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS.docx (15.43kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 9 OFERTA REALIZATORA DZIAŁAŃ w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS (.pdf 527.46kB) 2017-03-01 527.46kB Plik: Załącznik nr 9 OFERTA REALIZATORA DZIAŁAŃ w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS.pdf (527.46kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 10 Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych (.docx 15.21kB) 2017-03-01 15.21kB Plik: Załącznik nr 10 Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych.docx (15.21kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 10 Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych (.pdf 321.96kB) 2017-03-01 321.96kB Plik: Załącznik nr 10 Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych.pdf (321.96kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej (.docx 123.33kB) 2017-03-01 123.33kB Plik: Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej.docx (123.33kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej (.pdf 273.19kB) 2017-03-01 273.19kB Plik: Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej.pdf (273.19kB)POBIERZ
Dokument załącznik nr 12 - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. priorytetu III (.doc 142kB) 2017-03-01 142kB Plik: załącznik nr 12 - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. priorytetu III.doc (142kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 12 - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. priorytetu III (.pdf 275.37kB) 2017-03-01 275.37kB Plik: załącznik nr 12 - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. priorytetu III.pdf (275.37kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 14 - Oświadczenie Pracownika (.doc 134kB) 2017-03-01 134kB Plik: Załącznik nr 14 - Oświadczenie Pracownika.doc (134kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 14 - Oświadczenie Pracownika (.pdf 267.81kB) 2017-03-01 267.81kB Plik: Załącznik nr 14 - Oświadczenie Pracownika.pdf (267.81kB)POBIERZ
Dokument PDF BAROMETR ZAWODÓW 2017 miasto Katowice (.pdf 378.96kB) 2017-03-01 378.96kB Plik: BAROMETR ZAWODÓW 2017 miasto Katowice.pdf (378.96kB)POBIERZ
Dokument PDF ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS (.pdf 491.95kB) 2017-03-01 491.95kB Plik: ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS.pdf (491.95kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/325/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego