Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zaniechanie poboru podatku od stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Zaniechanie poboru podatku od stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendia wypłacane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

 

 Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

 

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Możesz skorzystać ze wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (dostępny poniżej oraz w siedzibie PUP w Katowicach).

 

 Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r.

 

Pamiętaj, aby: 

  • w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania”,

  • w części Dzeznania  DOCHODY /STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie: B  „Przychód” nie wykazywać otrzymanegow 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.

 

Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Możesz skorzystać ze wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (dostępny poniżej oraz w siedzibie PUP w Katowicach).

 

Jeżeli nie złożysz takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy). W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do zeznania podatkowego.

 

Nadpłatę przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 albo na aktualny adres miejsca zamieszkania wskazany w zeznaniu (PIT). Aktualny adres miejsca zamieszkania można wskazać również w zgłoszeniu ZAP-3.

Aktualność dodana przez: inf (2017-08-25 12:06:56)
Data wydarzenia : 2017-08-25
Data publikacji : 2017-08-25

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (.pdf 73.07kB) 2017-08-25 73.07kB Plik: Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.pdf (73.07kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/358/zaniechanie-poboru-podatku-od-stypendiow-finansowanych-ze-srodkow-funduszu-pracy