Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 296391
Oferty pracy inne 15309
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7618
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2849
Sprawdź termin wizyty 9569
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 33404
Przyznanie statusu poszukującego pracy 10243
Przyznanie statusu bezrobotnego 11859
Utrata statusu bezrobotnego 10604
Utrata statusu poszukującego pracy 6579
Rejestracja bezrobotnych 124539
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 28165
Dokumenty niezbędne do rejestracji 75729
Rejestracja przez Internet 67514
Rejestracja poszukujących pracy 33583
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10652
Rejestracja przez Internet 34984
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15987
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 37704
Prawa bezrobotnych 19053
Prawa poszukujących pracy 11127
Obowiązki bezrobotnych 20430
Obowiązki poszukujących pracy 9794
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 44443
Pośrednictwo pracy krajowe 7832
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10613
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7499
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 15583
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 10163
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6414
Zasoby informacji zawodowej 8669
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 42668
Szkolenia w trybie indywidualnym 26583
Szkolenia w trybie grupowym 17629
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 10084
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 14745
Pożyczka szkoleniowa 9205
Przygotowanie zawodowe dorosłych 11455
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 89712
Wysokość świadczeń pieniężnych 48391
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 56827
Zasiłek dla bezrobotnych 53769
Prawo do zasiłku 39853
Utrata prawa do zasiłku 12902
Okres pobierania zasiłku 24391
Ubezpieczenie zdrowotne 25720
Dodatek aktywizacyjny 21911
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12559
Staże 18244
Prace interwencyjne 8540
Roboty publiczne 6411
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 57969
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11733
Prace społecznie użyteczne 7684
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10645
Zwrot kosztów przejazdu 11154
Zwrot kosztów zakwaterowania 7642
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6781
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10600
Szkolenia 20016
Staże 11387
Prace interwencyjne 8978
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5784
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7985
Zwrot kosztów przejazdu 5753
Zwrot kosztów zakwaterowania 5276
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5450
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12909
Inne finansowe formy wsparcia 9466
Bon stażowy 10447
Bon zatrudnieniowy 11771
Bon na zasiedlenie 12616
Bon szkoleniowy 8044
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6675
Dokumenty do pobrania 56030
Agencje zatrudnienia 14409
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 31384
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 140373
Zgłoszenie oferty pracy 33515
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9623
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 7321
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 6433
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9657
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5591
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6212
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 51696
Pośrednictwo pracy krajowe 12349
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5565
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7359
Zwolnienia grupowe 8047
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10055
Staże 54674
Prace interwencyjne 12546
Roboty publiczne 6864
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 39366
Prace społecznie użyteczne 7975
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10672
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10459
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 6394
Świadczenie aktywizacyjne 6343
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 8642
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 34716
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8991
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 12064
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 10124
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 9257
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8357
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 13713
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 29375
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 14968
Zezwolenie na pracę sezonową 2476
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 17002
Ulotki dot. zatrudniania cudzoziemców 338
Dokumenty do pobrania 39630
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 13110
INNE 6701
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 369988
Plan budynku 18380
Struktura Urzędu 22571
Schemat organizacyjny 15540
Struktura organizacyjna 13549
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 13981
Projekty EFS 23699
Trwające 11138
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV) 1197
"Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+" 505
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)" 531
Zakończone 8193
"Perspektywy" 6662
"Pierwsze kroki" 6684
"Wyprawa po złote runo" 6898
"Lepsze jutro" 7081
"Pomocna Dłoń" 7347
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 9881
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 6851
"Program doradczo-aktywizujący" 6939
"Wsparcie dla młodych" 8923
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6914
"Staż szansą na pracę" 11206
"Twój pomysł na firmę" 7248
"Eurokadry II" 6684
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5910
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7803
Eurokadry IV 3458
Aktywne katowiczanki 3499
Aktywność - krok w stronę pracy 3498
Na początek staż 3714
Restart kariery 3622
Kierunek przedsiębiorczość 5554
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 2099
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 1406
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 1558
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 1424
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 558
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 644
Programy 18159
Trwające 11204
"Aktywny emeryt" 12595
Zakończone 8299
Powiatowa Rada Rynku Pracy 14443
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 5903
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 7373
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 7429
2015 rok 2406
2012 rok 3544
2011 rok 6829
2010 rok 6825
2009 rok 7091
2008 rok 6569
2007 rok 7045
2006 rok 7132
Pliki do pobrania 3379
Analizy i statystyki 14771
Statystyki rynku pracy 8910
2019 483
2018 2167
2017 3154
2016 3731
2015 6789
2014 8099
2013 8747
2012 7556
2011 7504
2010 7136
2009 6785
2008 6774
2007 6761
2006 6651
2005 6823
2004 6701
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 16705
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 12482
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 10716
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 3289
Barometr Zawodów 1458
Przydatne linki 5275
Zamówienia publiczne 15197
Dokumenty do pobrania 26919
Praca w PUP 54271
Aktualne konkursy 48067
Rozstrzygnięte konkursy 8160